Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Vägledning - Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Rapporten: En Vägledning till Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Projektet Teamarbete vid smärtproblematik har haft som uppdrag att lyfta befintlig kunskap inom alla yrkeskategorier och inspirera till fortsatt reflektion. Syftet med prjektet har varit att öka möjligheterna till ett högkvalitativt teamgemensamt smärtomhändertagande baserat på befintlig vetenskap, klinisk expertis och brukarens värderingar (EBP) inom H&H.

Rapporten: "En Vägledning till Teamgemensamt omhändertagande av smärta" är nu klar och finns att ladda ned här nedan.

Finns även en mini-folder riktad till personal "Folder - En vägledning till Teamgemensamt omhändertagande av smärta" att ladda ner här i Publicerat.

Upphovsman: 
Hälsa & Habilitering "Projektet Teamarbete vid smärtproblematik"
Utgivningsår: 
2012