Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

UNG samtalsgrupper

Bild på foldern

En folder om verksamheten UNG Samtalsgrupper

UNG Samtalsgrupper är en del av Habilitering & Hälsas satsning på ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. Denna folder presenterar verksamheten vid UNG.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2015
0,00 kr