Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidsregistrering

Bild på foldern

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom

Schemat i den här foldern kan användas för att få en överblick över hur ofta, hur länge och när på dygnet ett symtom eller beteende förekommer. Kan användas som stöd inför beslut av vårdåtgärd och vid utvärdering.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2018