Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Sångtexter

Sångtexter med tecken, som kan användas i TAKK-utbildningen.

Sångtexterna är ett komplement till manualen för TAKK-utbildningen. Du kan även ladda ner TAKK-tecken i bilder (se Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Manual och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - TAKK-tecken).

Upphovsman: 
Christina Adler-Carlsson, Monika Björn, Marie Bökman, Cecilia Carlvik Boden, Elisabeth Schmiterlöw och Carina Åhsberg
Utgivningsår: 
2010