Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Manual

En manual som innehåller ett upplägg för hur TAKK-utbildningar kan genomföras (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Som komplement till manualen kan du även ladda ner; Sångtexter med tecken och TAKK-tecken i bilder (se Tecken som Altrnativ och Kompletterande Kommunikation - Sångtexter och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - TAKK-tecken).

Upphovsman: 
Christina Adler-Carlsson, Monika Björn, Marie Bökman, Cecilia Carlvik Boden, Elisabeth Schmiterlöw och Carina Åhsberg
Utgivningsår: 
2010