Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Taltjänst

En folder om Taltjänst

Taltjänst erbjuder tolkstöd för att personer med tal-, röst- och språkskador ska bli hörda och kunna ta mer aktiv del i samhället.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019 april
0,00 kr