Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon - ett idéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp

Ett material inför att starta en grupp för små syskon med parallell föräldragrupp.

Habilitering & Hälsa har inom ramen för projektet Syskonkärlek - eller i skuggan av ett syskon startat grupper för små syskon med parrallell föräldragrupp. Utifrån våra erfarenheter har vi tagit fram det här materialet i syfte att ge inspiration och praktiska tips till dem som vill starta en grupp för små syskon med parallell föräldragrupp.

Små barn vars syskon har en funktionsnedsättning känner tidigt att det är något speciellt med syskonet. De har behov av att prata om känslor och upplevelser på sitt vis och i första hand i sin familj. Barn har också glädje av att få träffa andra barn med liknande erfarenheter. När små syskon träffas samtidigt som föräldrarna samtalar i grupp sker en parallell process hos barn och föräldrar. Det är en process som förhoppningsvis leder till vidare samtal i familjen.

(Syskonprojektet är ett samarbete mellan AMC-föreningen i Sverige, Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg samt leg. psykolog och psykologterapeut Christina Renlund mellan 2009-2012 och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.)

Uppdaterad 2013

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2013