Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Synpunkter och klagomål

Bild på foldern

Folder om hur Habilitering & Hälsa tar emot synpunkter. Foldern innehåller en frankerad blankett för att lämna synpunkter.

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du talar om det för oss.  Det är viktigt för att vi ska kunna utforma verksamheten så att den passar dig och andra som har kontakt med oss.   Denna folder beskriver de olika vägarna som du kan använda för att lämna synpunkter och klagomål. Den innehåller även en enkel blankett som du kan använda. Blanketten är färdigadresserad och frankerad. Du behöver bara lägga den på brevlådan.  
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr