Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Struktur i vardagen

Bild på foldern

I rapporten beskrivs hur arbetsterapeuter arbetar med struktur för unga och vuxna med lindrig utvecklingsstörning, Asperger syndrom och ADHD.

Rapporten har tagits fram av arbetsterapeuterna Hanna Jönsson, Eva Oknemark och Lena Walleborn inom ramen för ett internt utvecklingsprojekt. I rapporten beskrivs hur arbetsterapeuter arbetar med struktur för unga och vuxna med lindrig utvecklingsstörning, Asperger syndrom och ADHD. Underlaget bygger på egna och andras professionella erfarenhet. Materialet kan användas för introduktion och konsultation av arbetsterapeuter samt som underlag för fortsatt utvecklingsarbete kring arbetssätt och metoder.

Upphovsman: 
Hanna Jönsson, Eva Oknemark och Lena Walleborn
Utgivningsår: 
2008