Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Stöd till dig som är anhörig

Bild på broschyren

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns för dig som anhörig.

Relaterade publikationer

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
30,00 kr