Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Stöd till barn med autism och deras familjer

Bild på foldern

Folder om Habilitering & Hälsas stöd till barn med en autism

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Syftet är att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra.

Relaterade publikationer

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr