Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Samtalsbilder och samtalsmatta

En cd-skiva med adresser till ett urval PCS-bilder för samtal med personer med kommunikationssvårigheter.

Bilderna kan användas tillsammans med en samtalsmatta. Sammanlagt är det adresser till 700 bilder. Skivan används tillsammans med programmet Boardmaker, som måste vara installerat på datorn för att få tillgång till själva bilderna.

På cd:n finns även en PowePoint-presentation. Materialet är sammanställt av Marjana Tornmalm.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2010
75,00 kr