Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Samhällets stöd

Bild på broschyren Samhällets stöd

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. Några rubriker är: ekonomiskt stöd och bidrag, stöd i vardagen och när det inte fungerar. Broschyren är en syskonbroschyr till Guide till vuxenlivet som kom våren 2018.

Om du är bosatt i Stockholm kan du beställa gratis. Organisationer/företag i Region Stockholm kan beställa 10 gratis. Kostnaden justeras vid beställningen.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2018 december
60,00 kr