Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Habilitering NU

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habilitering Nu 2011 - 4

Tema: Förvärvad hjärnskada

Habilitering NU 2012 - 1

Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK), Sex och samlevnad

Habilitering NU 2012 - 2

Tema: Självständighet

Habilitering NU 2012 - 3

Tema: Smärta

Habilitering NU 2012 - 4

Tema: Teknik i habiliteringen

Habilitering NU 2013 - 1

Tema Habilitering i förändring

Habilitering NU 2013 - 2

Tema: På lika villkor

Habilitering NU 2013 - 3

Tema: Att bli äldre

Habilitering NU 2014 - 1

Tema: Hälsa

Habilitering NU 2014 - 2

Tema: Grava funktionsnedsättningar

2014

Pages