Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Habilitering NU

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habilitering NU 2009 - 1

Tema: Forum för utveckling

Habilitering NU 2009 - 2

Tema: Delaktighet och bemötande

Habilitering NU 2009 - 3

Tema: Ovanliga diagnoser

Habilitering NU 2009 - 4

Tema: Utan remiss

Habilitering NU 2010 - 2

Tema: Barn med stora behov

Habilitering NU 2010 - 3

Tema: Nytt regionalt vårdprogram

Habilitering NU 2010 - 4

Tema: Perspektiv på hälsa

Habilitering NU 2011 - 1

Tema: Grav utvecklingsstörning

Habilitering NU 2011 - 2

Tema: Hot & våld

Habilitering NU 2011 - 3

Tema: Barns delaktighet

Pages