Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Tidningen Funktion i fokus

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Funktion i fokus, 2020 Nr 1

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har utmanande föräldraskap som tema.

Pages