Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Funktion i fokus

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Funktion i fokus, Nr 1 2016

Tidningen Funktion i fokus.

Funktion i fokus, Nr 1 2017

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har problematisk skolfrånvaro som tema.

Funktion i fokus, Nr 1 2018

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har migranter som tema.

Funktion i fokus, Nr 2 2016

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har psykisk hälsa som tema.

Funktion i fokus, Nr 2 2017

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har E-hälsa som tema.

Funktion i fokus, Nr 2 2018, Specialnummer om forskning

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Följ med till baby- och spädbarnslabbet, möt forskare som Emma Frans och Christopher Gillberg, och läs om Time management för barn med adhd.

Funktion i fokus, Nr 3 2018

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer är ett temanummer om Habilitering.