Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Tidningen Funktion i fokus

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Funktion i fokus, 2016 Nr 1

Tidningen Funktion i fokus.

Funktion i fokus, 2016 Nr 2

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har psykisk hälsa som tema.

Funktion i fokus, 2017 Nr 1

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har problematisk skolfrånvaro som tema.

Funktion i fokus, 2017 Nr 2

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har E-hälsa som tema.

Funktion i fokus, 2018 Nr 1

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har migranter som tema.

Funktion i fokus, 2018 Nr 2, Specialnummer om forskning

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Följ med till baby- och spädbarnslabbet, möt forskare som Emma Frans och Christopher Gillberg, och läs om Time management för barn med adhd.

Funktion i fokus, 2018 Nr 3

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer är ett temanummer om Habilitering.

Funktion i fokus, 2018 Nr 4

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har matvanor som tema.

Funktion i fokus, 2019 Nr 1

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har smärta som tema.

Funktion i fokus, 2019 Nr 2

Tidningen Funktion i fokus.

Pages