Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Samhällets stöd

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Att hitta rätt

Att hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Kort om bidrag och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Information om olika bidrag och annat stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Stockholms län.

Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Går endast att ladda ner.

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.