Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Other languages

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Habilitering & Hälsa - somaliska

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting - somaliska

Habilitering & Hälsa - spanska

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting - spanska

Habilitering & Hälsa - turkiska

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting - turkiska

Hitta rätt - engelska

Finding the services you need - Vad gör kommunen, landstinget, Försäkringskassan, skolan?

Kort om LSS - arabiska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på arabiska.

Kort om LSS - engelska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på engelska.

Kort om LSS - finska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på finska.

Kort om LSS - persiska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kort om LSS - somaliska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på somaliska.

Kort om LSS - spanska

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på spanska.

Pages