Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Synpunkter och klagomål

Folder om hur Habilitering & Hälsa tar emot synpunkter. Foldern innehåller en frankerad blankett för att lämna synpunkter.

Taltjänst

En folder om Taltjänst

2019 april
Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

Motorik- och träningscenter - Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

UNG samtalsgrupper
2019

Pages