Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Kris- och samtalsmottagningen

En folder om Kris- och samtalsmottagningen

Kurser och grupper på Habilitering & Hälsa, hösten 2020

Informationsblad om kurser och grupper för Habiliteringens resurscenter, Motorik- och träningscenter samt Tittut spädbarnsverksamhet.

Kurskatalog från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Kurskatalog hösten 2020 för familjer med barn, 5-17 år, som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Lagunen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på lagunen

Safiren - boende för barn

Folder om Safiren - boende för barn

Slingan

En folder om träning med slingstyrd Akkaplatta.

Spädbarnsverksamheten Tittut

En folder om verksamheten vid Spädbarnsverksamheten Tittut.

Synpunkter och klagomål

Folder om hur Habilitering & Hälsa tar emot synpunkter. Foldern innehåller en frankerad blankett för att lämna synpunkter.

Taltjänst

En folder om Taltjänst

2019 april
Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

Motorik- och träningscenter - Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

Pages