Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Hjärnteamet barn

En folder om verksamheten vid Hjärnteamet barn

Information till dig med diagnos inom autismspektrum

Habiliteringscenter Mörby för vuxna.

Korallen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på Korallen.

Kris- och samtalsmottagningen

En folder om Kris- och samtalsmottagningen

Kurser och arrangemang för närstående våren 2018

Program med utbildningar, föredrag och temakvällar som riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med funktionsnedsättning.

Kurser och arrangemang för yrkesverksamma våren 2018

Programblad för yrkesverksamma

Kursprogram Aspergercenter våren 2018

Kurser och föreläsningar för barn och ungdomar och deras anhöriga.

Lagunen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på lagunen

Postop på Puffa träningscenter

Postop (Postoperativa behandlingsenheten) erbjuder extra träning med sjukgymnast efter neuroortopediska ingrepp exempelvis ortopediska operationer och/eller botox.

Psykosociala insatser till föräldrar till barn och ungdom med grav generell språkstörning

Föräldrar till barn och ungdom med grav generell språkstörning kan vid behov få psykosociala insatser.

Pages