Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habiliteringscenter Mörby vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Söderstaden barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Södertälje barn och vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Sollentuna barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Stockholm vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

Habiliteringscenter Tullinge vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringsenheten Skola

En folder om verksamheten vid habiliteringsenheten.

Handteamet

Motorik- och träningscenter - Handteamet

Hjärnskadecenter vuxna

En broschyr som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

Pages