Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter startade 1 januari 2019 och är en sammanslagning av Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen, StoCKK och Stödenheten. Detta är ett informationsblad om den nya enheten.

Habiliteringscenter Brommaplan barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

2020 februari
Habiliteringscenter Flemingsberg barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Haninge barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Järva barn och vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Liljeholmen barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Linde vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

2020 februari
Habiliteringscenter Mörby barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Mörby vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2020 februari

Pages