Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Undra undersöker mätningen

En berättelse för barn som ska göra en CPUP-mätning.

Vägledning - Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Rapporten: En Vägledning till Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Pages