Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Struktur i vardagen

I rapporten beskrivs hur arbetsterapeuter arbetar med struktur för unga och vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, Asperger syndrom och adhd.

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon - ett idéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp

Ett material inför att starta en grupp för små syskon med parallell föräldragrupp.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Manual

En manual som innehåller ett upplägg för hur TAKK-utbildningar kan genomföras (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Sångtexter

Sångtexter med tecken, som kan användas i TAKK-utbildningen.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - TAKK-tecken

TAKK-tecken för TAKK-utbildningen

Tidsregistrering

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom

Undra besöker habiliteringen

En berättelse för barn med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och kompisar

Undra hälsar på

En välkomstmapp som beskriver habiliteringen i bilder för barn 2-11 år.

2015
Undra och hjälparhanden

En bok för barn som får CI-terapi, Constraint Induced Movement Therapy.

Undra undersöker mätningen

En berättelse för barn som ska göra en CPUP-mätning.

Pages