Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Struktur i vardagen

I rapporten beskrivs hur arbetsterapeuter arbetar med struktur för unga och vuxna med lindrig utvecklingsstörning, Asperger syndrom och ADHD.

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon - ett idéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp

Ett material inför att starta en grupp för små syskon med parallell föräldragrupp.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Manual

En manual som innehåller ett upplägg för hur TAKK-utbildningar kan genomföras (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Sångtexter

Sångtexter med tecken, som kan användas i TAKK-utbildningen.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - TAKK-tecken

TAKK-tecken för TAKK-utbildningen

Undra besöker habiliteringen

En berättelse för barn med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och kompisar

2018
Undra och hjälparhanden

En bok för barn som får CI-terapi, Constraint Induced Movement Therapy.

Undra undersöker mätningen

En berättelse för barn som ska göra en CPUP-mätning.

Undra Vykort

Vykort med den lilla superhjälten Undra

2015
Vägledning - Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Rapporten: En Vägledning till Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Pages