Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Målfokuserad funktionell träning - MFT, informationsblad

Informationsblad om målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

Målfokuserad funktionell träning - MFT, metodbok

Metodbok för målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

2009, rev 2010
Mer än bara språk

Tips om habiliteringsinformation vid möten mellan människor från olika kulturer

Metodbok för CI-terapi

Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) är en intensiv träningsmetod för barn med CP-hemiplegi. Det här är en metodbok för Modifierad CI-terapi. OBS att pdf-filen är 8700 kB.

Metodbok för CI-terapi inkl arbetsblad

En metodbok inkl arbetsblad för Modifierad CI-terapi.

Om bemötande vid död och sorg

En folder om bemötande vid död och sorg

Prisma

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

2019 november
Samtalsbilder och samtalsmatta

En cd-skiva med adresser till ett urval PCS-bilder för samtal med personer med kommunikationssvårigheter.

2010
Stöd till barn med autism och deras familjer

Folder om Habilitering & Hälsas stöd till barn med en autism

Stöd till vuxna med autism

Folder om Habilitering & Hälsas stöd till vuxna med en autism

Pages