Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Sjukgymnastisk intensivträning ur några CP-skadade skolbarns perspektiv

Sjukgymnastisk intensivträning ur några CP-skadade skolbarns perspektiv

1999
Synundersökning av vuxna personer med utvecklingsstörning

Omfattande synundersökning av 2 465 arbetstagare vid daglig verksamhet.

1999
Timstocken i vardagen

Ett föräldraperspektiv på tidshjälpmedel till barn med kognitiva funktionsbegränsningar

Utvärdering av finmotoriskt bedömningsmaterial för vuxna personer med lätt till måttlig utvecklingsstörning

Utvärdering av tre olika finmotoriska bedömningsmaterial.

1997
Utveckling och utvärdering av musikterapi som behandling inom habilitering

Musikterapi som behandling inom habilitering

1998
”Småbarnstiden tar ju aldrig slut”

Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat

Pages