Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Habilitering i utveckling

Fokusrapport om habilitering som kompetensområde.

Håller Anna på att bli dement?

Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa.

Hur resonerar familjen kring toalettbestyren

Hur familjer med barn och ungdomar med ryggmärgsbråck tänker och resonerar kring toalettbestyren.

Hysteriska mammor eller mammor som inte vill missa tåget – Move & Walk

Syftet med denna studie har varit att belysa och förstå föräldrars syn på Conductive Education och deras engagemang i barnens träning.

2000
I det lilla barnets värld – om habiliterande interventioner under barnets första levnadsår

Denna rapport innehåller en teoridel, en empirisk del samt en modell för intervention.

Kämpa på!

Fyra veckors sjukgymnastisk träning enligt ett speciellt program för fem barn med cerebral pares.

2001
Kan små barn öka förmågan att använda den hemiplegiska handen genom en anpassad modell av Constraint Induced Movement Therapy?

Rapporten redogör för resultatet av en studie gällande några småbarn med hemiplegi.

2000
Kartläggning av användande av akupunktur hos sjukgymnaster inom vuxenhabiliteringen

En kartläggning av användande av akupunktur hos sjukgymnaster inom vuxenhabiliteringen.

Kartläggning av motorisk funktionsförmåga och sjukgymnastbehandling av barn med cerebral pares

En prospektiv surveyundersökning.

1997
Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Smärtproblematik hos barn med neurologiska funktionshinder.

Pages