Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Effekter och intryck

Utvärdering av insatser för 23 barn som deltagit i Move & Walkinstitutets träningsprogram i Nässjö.

1999
Ett mänskligt möte – en laglig rättighet

En rapport om mötet mellan en vuxen person med lindrig utvecklingsstörning och en kurator inom habiliteringen.

2001
Evidensbaserad barnlogopedi inom Habilitering & Hälsa

En kartläggning av barnlogopedernas arbetssätt i förhållande till aktuell evidens.

Föräldralärande - Vad är det?

Om utbildningsinsatser för föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk diagnos, i första hand inom autismspektrum.

Föräldralärande inom barnhabilitering - Teori och praktik

Föräldralärande inom barnhabilitering

Föräldrar om tidigt stöd på Spädbarnsverksamheten Tittut

Slutrapport från ett utvecklingsprojekt

Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder

En rapport om riskfaktorer, riskgrupper och risksituationer för frakturer.

Från information till användbar kunskap – en intentionell analys

En rapport om hur information kan bli till kunskap när den integreras och tillämpas i vardagen.

Funktionsinriktad musikgrupp - ett sätt att förbättra rörelsehindrade barns motoriska färdigheter

Att förbättra rörelsehindrade barns motoriska färdigheter.

1998
Goal Attainment Scailing och föräldras val av mål,en metod för behandlingsplanering och utvärdering av funktionell träning för barn med cerebral pares

En metod för behandlingsplanering och utvärdering av funktionell träning för barn med cerebral pares.

Pages