Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Diagnos: Lindrig utvecklingsstörning

En rapport om hur tonåringar och unga vuxna upplever att få diagnosen utvecklingsstörning.

Digitala bilder - en bro till språket?

En fallbeskrivning av språkutvecklingen hos en icke-talande pojke med autism och utvecklingsstörning, som ges tillgång till bildspråklig miljö i hemmet.

2004
Dysfagi och nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning

Pilotprojekt för verksamhetsutveckling: Dysfagi & Nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning

Effekt av Constraint-induced movement therapy - Evidensrapport 4/2013
Effekt av intervention som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd - Evidensrapport 3/2013
Effekt av interventioner för att främja barns och ungdomars delaktighet: sammanställning av evidens. Evidensrapport 8/2016
Effekt av Målinriktad träning - Evidensrapport 6/2014
Effekt av ridning som behandling- Evidensrapport 7/2015
Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning - Evidensrapport 1/2013
Effekter av intervention vid sömnsvårigheter - Evidensrapport 2/2013

Pages