Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Att integrera förebyggande psykologiskt stöd i gruppverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder

Studien syftar till att utveckla metoder för förebyggande psykologiskt stöd.

Att samverka mellan organisationer, går det?

Samverkan mellan habiliteringsverksamhet och särskola.

Att utvecklingsbedöma svårt CP-skadade barn

En grundlig genomgång av befintliga tester som används vid utvecklingsbedömning.

Barn med rörelsehinder

Deras självbild, upplevelse av kamratrealtioner och anpassning i skolan.

Barns delaktighet i förskolan

Rapporten presenterar en konkretisering av begreppet delaktighet.

Belastning i sittande i samband med armrörelse hos barn med CP

Denna studie undersöker barn med cp-skada beträffande deras förmåga att hitta en bra sittställning som möjliggör aktiviteter med armar och händer.

Betydelsen av hälsosamma kost- och motionsvanor hos personer med utvecklingsstörning - Evidensrapport 5/2014
Cerebral pares, benskörhet, höftledsdislokation och ståskal

Rapporten redovisar ett projekt om barn med cp och deras användning av ståskal.

Dagläger för ungdomar med CP-hemiplegi

En rapporten som speglar ett två-veckors dagläger för ungdomar med hemiplegi.

Delaktighet eller utanförskap

En studie som handlar om upplevd delaktighet i olika livssituationer bland vuxna i åldrarna 20 - 35 år, med funktionsnedsättning.

Pages