Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Prisma

Bild på foldern

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

I det här informationsbladet kan du läsa mer om Prisma. Vad du får lära dig, hur Prisma är upplagt och hur du anmäler dig. 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019 november
0,00 kr