Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Om bemötande vid död och sorg

Bild på foldern

En folder om bemötande vid död och sorg

Denna broschyr vänder sig till dig som arbetar med eller är närstående till någon med kognitiv funktionsnedsättning. Här får du råd om hur du bemöter och stöttar en person som drabbats av död och sorg.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2015
0,00 kr