Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Några vanliga frågor om vad som händer när du blir vuxen - lättläst

Broschyren är skriven för ungdomar med funktions-nedsättning och ger svar på frågor som är vanliga när man börjar bli vuxen.

Du får veta var man söker en bostad,

hur du kan skaffa ett arbete eller få daglig verksamhet.

Där finns också svar på hur du gör 

när du vill ha en kontaktperson.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2014