Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Metodbok för CI-terapi

Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) är en intensiv träningsmetod för barn med CP-hemiplegi. Det här är en metodbok för Modifierad CI-terapi. OBS att pdf-filen är 8700 kB.

Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) är en intensiv träningsmetod för barn med CP-hemiplegi.

Det här är en metodbok för Modifierad CI-terapi. Metoden är utarbetad för förskolebarn från 1 1/2 års ålder och bygger på erfarenheter av träning för mer än 50 barn mellan 2000-2008 inom Habilitering & Hälsa.

Modifierad CI-terapi har tre viktiga delar: intensiv träning under en avgränsad period, att barnet förhindras att använda sin bästa hand till förmån för att lära sig hur den hemiplegiska handen fungerar samt att träningen ska vara anpassad till barnens förmåga och intressen. Metodboken vänder sig till arbetsterapeuter och sjukgymnaster som vill arbeta med CI-terapi för yngre barn i deras vardagsmiljö. Metoden bygger på familjen och förskolans medverkan och det är de som genomför träningen i vardagen. Arbetsterapeuten och/eller sjukgymnasten ska planera, ge stöd och handledning till familj och förskola.

Upphovsman: 
Karin Shaw och Ann-Christin Eliasson
Utgivningsår: 
2013