Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Mer än bara språk

Tips om habiliteringsinformation vid möten mellan människor från olika kulturer

Inledning
Denna guide ska vara ett stöd och inspiration i informationsförmedlingen när du som arbetar inom habilitering möter människor som har en annan etnisk bakgrund än den svenska/västerländska. Människor som har en funktionsnedsättning och dessutom kommer från ett annat land kan ha en dubbel utsatthet.

För oss som arbetar inom Habilitering & Hälsa ingår i vårt arbete att kommunicera hur vi arbetar, vad vi gör och varför. Vi ska se till att informationen når fram, att den är begriplig och att människor kan får svar på undringar och frågor som i hög grad påverkar deras liv.

Det finns många olika aspekter inom temat etnicitet och funktionshinder: kulturella, pedagogiska, religiösa, etiska och sociala. Det är mycket komplext område utan enkla lösningar. Precis som i allt övrigt habiliteringsarbete gäller det att finna individuella lösningar som utgår från brukarens behov.

Denna guide ger dig bland annat tips på användbart informationsmaterial och råd om vad som kan vara bra att tänka på när vi möte människor med annat språk och andra erfarenheter än vi själva har. Guiden kan också ge inspriation till kompetensutveckling i kulturmötesfrågor.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2011