Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Målfokuserad funktionell träning - MFT, metodbok

Metodbok för målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

Målfokuserad funktionell träning, MFT, är en träningsform för barn som går på förskola och som kan anses ha nytta av träning i grupp. Syftet med träningen är att barnet ska läsa sig förmågor i vardagen som är viktiga för henne/honom och för familjen.

Upphovsman: 
Annemarie Bexelius
Utgivningsår: 
2009, rev 2010