Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

MACS - instruktionsfilm

MACS är en klassifikation som beskriver hur barn med cerebral pares använder sina händer för att hantera föremål i dagliga aktiviteter.
Denna 30-minuters film förklarar idén bakom Macs.

Introduktionsfilm för Manual Abiltiering Classification System - ett bra sätt att lära sig använda MACS. MACS är en klassifikation som beskriver hur barn med cerebral pares använder sina händer för att hantera föremål i dagliga aktiviteter. Denna 30-minutersfilm förklarar idén bakom Macs. Den visar hur man använder metoden på barn och anger skälen för varför en speciell nivå är föreslagen. Filmen ska användas tillsammans med MACS broschyren som finns tillgänglig på www.macs.nu.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2010
100,00 kr