Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Liggande dans

En metodguide i att starta en grupp i liggande dans

Liggande dans är en rörelseaktivitet till musik i grupp för personer med flerfunktionsnedsättning. Liggande dans bygger på lyhördhet, närvaro i stunden och icke verbal kommunikation. Deltagarna kan uppleva rörelseglädje, utveckla samspel och kommunikation. I dansen får deltagarna stöd i att röra på kroppen utifrån sina egna förutsättningar och utforska den egna kroppens utvecklingsmöjligheter.

Syftet med metodguiden
- Beskriva liggande dans ur ett sjukgymnastiskt perspektiv.
- Ge en introduktion till personal med intresse av att starta grupp i liggande dans.
- Göra metoden mer känd så att den kan bli ett möjligt alternativ för fler personer med flerfunktionsnedsättning.

 

Upphovsman: 
Kerstin Hagström, Henrietta Benkovic, Vivianne Eriksson, Christina Håkansson
Utgivningsår: 
2011