Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Kurskatalog från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Kurskatalog kurs- och kunskapscenter ht 2020

Kurskatalog hösten 2020 för familjer med barn, 5-17 år, som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2020