Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kurser för anhöriga våren 2019

Ett informationsblad om de grupper och kurser som Habiliteringens resurscenter har våren 2019.

Habiliteringens resurscenter startades 1 januari 2019 och är en sammanslagning av Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen, StoCKK och stödenheten.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019