Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Bild på broschyren

Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Går endast att ladda ner.

I broschyren hittar du kort information om bidrag och stöd för vuxna personer med funktionsnedsättning, var du ansöker om stödet och kan får mer information. Här finns också kort om aktuella lagar och vart du kan vända dig om du har synpunkter eller klagomål. I slutet finns telefonnummer, bland annat till kommunerna i länet samt habiliteringscentren.

Upphovsman: 
Forum Funktionshinder Rådgivningen
Utgivningsår: 
2015