Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kort om Socialtjänstlagen

En broschyr med kortfattad information om socialtjänstlagen för dig som har en funktionsnedsättning.

Information om de särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen som gäller för personer med funktionsnedsättning.

OBS!
Denna broschyr är under omarbetning och går ej att beställa. Finns endast för nedladdning.

Upphovsman: 
Forum Funktionshinder
Utgivningsår: 
2013