Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Klara mera med begåvningsstöd

Vänder sig till personal som arbetar med personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. OBS! Ny uppdaterad version.

Den här skriften vänder sig till personal som arbetar med personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Den vill ge svar på frågor om vad begåvningsstöd är, hur man i sitt arbete kan bidra till att personer med utvecklingsstörning ges möjlighet till ökad aktivitet och delaktighet samt hur man får tillgång till begåvningsstöd.

Upphovsman: 
Elisabeth Lindström, Eva Oknemark och Birgitta Wennberg
Utgivningsår: 
2012
50,00 kr