Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

iPhoneprojektet i Stockholm - Slutrapport

En rapport om iPhoneprojektet i Stockholms län

Under tiden juli - december 2012 genomfördes och utbildade personer med dövblindhet i att kunna läsa nyheter via iPhone och punkdisplay. Syftet var att utforska alternativ till den anpassade nyhetstidningen Nuet och om så kallad "ny teknik" kan bidra till en ökad delaktighet i samhället. Projektets resultat visar att iPhone tillsammans med punktdisplay kan öka personens självständighet och delaktighet i samhället. Att kunna välja nyheter efter behov och styra när man skall läsa och var någonstans, skapar stora möjligheter för personer med dövblindhet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2013