Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Information till dig med diagnos inom autismspektrum

Bild på foldern

Habiliteringscenter Mörby för vuxna.

Den här foldern vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel en autismspektrumdiagnos.

Habiliteringscenter Mörby för vuxna. 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr