Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Hjärnteamet barn

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid Hjärnteamet barn

Hjärnteamet barn är en länsövergripande verksamhet som tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barnet/ungdomen ska vara i åldern 2-17 år och bo i Stockholms län. Omfattningen och konsekvenserna av hjärnskadan kan variera och därmed behovet av och formerna för råd och stöd från Hjärnskadecenter. Tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna arbetar vi för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. Vi kan även erbjuda stöd till närstående, personliga assistenter och personal på förskola/skola.

För att få hjälp av Hjärnskadecenter kan ni som föräldrar vända er till läkare för remiss eller ta kontakt med oss direkt.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr