Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Hjärnskadecenter vuxna

Bild på foldern

En broschyr som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

Hjärnskadecenter vuxna arbetar med råd och stöd, behandling eller konsultation till personer i åldern 18-64 år som drabbats av en svår eller medelsvår hjärnskada efter 13 års ålder. Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län. Våra insatser vänder sig även till närstående och andra personer i den skadades närmiljö. I denna broschyr kan du läsa mer om vår verksamhet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr