Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Hitta rätt - Vuxna

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, insatser, vård osv

En informationskarta om vilken huvudman det är som ans varar för olika verksamheter. Exempelvis kommun, landsting osv.

Relaterade publikationer

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019