Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Habiliteringscenter Sollentuna barn

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Sollentuna barn ger råd, stöd och behandling till barn 0-17 år med funktionsnedsättning och deras familjer. Barnet kan till exempel ha rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr